Bel ons: 055 303 22 57 of stuur een email: secretariaat@ppcnpc.nl

Maatschap P&P Consult Maatschap P&P Consult

Aanmelding en vergoeding door uw Zorgverzekeraar

P&P Consult biedt psychologische hulp binnen de specialistische GGZ (SGGZ) aan.

Behandeling binnen de SGGZ is zorg die valt onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Het eigen risico geldt alleen voor volwassenen (vanaf 18 jaar). Voor 2018 is dat €385, tenzij u een verhoogd eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekering. Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij u in rekening.

Wanneer er enkel sprake is van werk-, relatie- of opvoedingsproblematiek wordt dit niet vergoed vanuit het basispakket. P&P Consult sluit deze problematiek uit van behandeling.

Vanaf 1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten terecht bij uw huisarts. Uw huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) doen zelf de behandeling. Maar u kunt ook worden doorverwezen naar de Generalistische Basis GGZ of naar de Gespecialiseerde GGZ.

Na ontvangst van uw verwijsbrief wordt in overleg met ons secretariaat een afspraak voor de intake gemaakt. U krijgt via de mail, of eventueel via de post, een bevestiging van die afspraak alsmede een inschrijfformulier en een praktijkfolder.

Nadat u uw inschrijfformulier geretourneerd heeft maken wij uw inschrijving compleet en kunt u een of meer digitale vragenlijst(en) via Telepsy (www.telepsy.nl) verwachten. Deze vragenlijst(en) is (zijn) een onderdeel van het kwaliteitsonderzoek dat wij voortdurend doen.

De verwijsbrief kunt u ons ook mailen, maar mag u ook meebrengen op de eerste afspraak.

Tijdens het eerste gesprek maakt onze behandelaar afspraken met u over het vervolgtraject.