Bel ons: 055 303 22 57 of stuur een email: secretariaat@ppcnpc.nl

Maatschap P&P Consult Maatschap P&P Consult

Wordt mijn behandeling vergoed door mijn Verzekering?

P&P Consult heeft ervoor gekozen om met geselecteerde Zorgverzekeraars contracten te sluiten.

Een behandeling bij P&P Consult wordt altijd vanuit het basispakket van uw verzekering vergoed als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden:

  1. Een belangrijke regel betreft de verwijzing door de arts. Zonder verwijzing geen vergoeding. Alleen huisartsen, bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen verwijzen. De verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en uitgeschreven zijn vóór uw eerste gesprek bij P&P Consult. Indien dat niet het geval is, kan de behandeling niet starten en moeten we de gereserveerde tijd onverzekerd bij u in rekening brengen.
  2. Er is sprake van een Psychische stoornis: de huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. P&P Consult gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts.
  3. Uitgesloten van behandeling: wanneer er enkel sprake is van werk-, opvoedings- of relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen worden dit niet vergoed door de verzekering. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden dit wel. Bekijk hiervoor de zorgvoorwaarden van uw polis of benader uw zorgverzekeraar.

Met de volgende zorgverzekeraars hebben wij geen contract voor 2018 afgesloten: Anderzorg (3333), Menzis (3332) CZ/Delta Lloyd/OHRA (9664), OHRA Zorgverzekeringen N.V. (7053), OWM CZ Groep Zorgverzekeraar ua (7119), VGZ (8965, 7095), IAK (8971), IZA (3334), N.V. Univé Zorg (0101), SZVK (0212), UMC Zorgverzekering (0736).

Verzekerden met een Restitutiepolis bij deze Zorgverzekeraars krijgen 100% van hun declaratie vergoedt. Verzekerden met een Naturapolis hebben een eigen behoud en verzekerden met een Budgetpolis krijgen geen vergoeding voor behandeling door P&P Consult.

Website met meer informatie over vergoedingen door Zorgverzekeraars van AD(H)D medicatie

www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/adhd-medicijnen.aspx

Websites met meer informatie

Op onderstaande websites kunt u meer informatie vinden over de kosten van behandeling in de geestelijke gezondheidszorg:

· Zorginstituut Nederland

· Informatie van de Rijksoverheid - Geestelijke gezondheidszorg