Bel ons: 055 303 22 57 of stuur een email: secretariaat@ppcnpc.nl

Maatschap P&P Consult Maatschap P&P Consult

Wat is ADD?

ADD staat voor Attention Deficit Disorder. ADD is een subtype van ADHD. Officieel wordt het aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, overwegend onoplettendheidtype genoemd. Bij ADD is sprake van een verminderd concentratievermogen ten opzichte van andere mensen. Dit wordt veroorzaakt door een aangeboren tekort aan dopamine in bepaalde delen van de hersenen.

ADHD, vroeger ook wel genoemd MBD (Minimal Brain Dysfunction), valt in de DSM-IV uiteen in de volgende drie groepen:

  1. ADHD-I: aandachtsproblemen of concentratieproblemen
  2. ADHD-H: hyperactiviteit-impulsiviteit
  3. ADHD-C: gecombineerd type

ADHD gaat niet over met het volwassen worden. Maar veel volwassenen leren er mee omgaan of vinden structuur en werk waarin men kan functioneren. Ook kiest men soms onbewust een omgeving waar men minder last ervaart of is het de omgeving die ermee heeft leren omgaan. De overbeweeglijkheid vermindert meestal wel.

Het gedrag van ADHD'ers wordt door de omgeving in meer of mindere mate ervaren en omschreven als storender, dominanter, opdringeriger, lawaaieriger en soms agressiever dan normaal. Als gevolg kunnen ADHD'ers in een situatie geraken dat zij sociaal worden uitgesloten.

Kenmerken

Verondersteld wordt dat de hersenen van ADD'ers anders functioneren dan die van niet-ADD'ers. Mensen met ADD hebben een enorme gedachtestroom waardoor ze vaak dromerig of ongeïnteresseerd overkomen op andere mensen. Door deze gedachtestroom kunnen ze zich moeilijk concentreren op de voor het specifieke moment relevante zaken. Het “filter” dat relevante van irrelevante zaken scheidt, werkt minder goed. Mensen met ADD zijn snel afgeleid, rusteloos en vaak impulsief in hun gedrag. Kenmerkend voor ADD is het hebben van meerdere intense stemmingsschommelingen op een dag.

Ook slaapproblemen, vergeetachtigheid, ongeorganiseerdheid, een ander tijdsbesef en moeite met het onderhouden van sociale contacten horen er bijna altijd bij. Ook zijn ze vaak overgevoelig voor geluids- en beeldimpulsen. ADD'ers hebben er dikwijls moeite mee een gesprek te volgen in een grotere groep mensen. Men heeft in die situatie moeite zich te concentreren op één gesprek omdat men zich ongewild blijft focussen op alle gesprekken die gaande zijn. Mensen met ADD beschrijven dit probleem soms als "het luisteren naar een gesprek op de radio, terwijl de uitzending gepaard gaat met heel veel ruis".

Soms bezitten ADD'ers bijzondere vaardigheden met betrekking tot het snel combineren van informatie en indrukken, probleemoplossend denken, inlevingsvermogen, creativiteit, en ruimtelijk inzicht. Mensen met ADD kunnen in bepaalde situaties hyperfocussen; men is dan extreem geconcentreerd en zich niet bewust van wat er om zich heen gebeurt. Dit hoge concentratieniveau kan leiden tot het ontwikkelen van uitzonderlijke talenten. Omdat veel ADD'ers een hogere prikkeldrempel hebben, zullen ze in bepaalde risicovolle en crisissituaties alerter en beter functioneren, terwijl bij andere mensen de kans op disfunctioneren juist toeneemt.

Wat typeert volwassenen met ADD?

Het zijn vaak rustige mensen die soms wat mysterieus en dromerig overkomen. Ze hebben een hoofd vol gedachten. Ze zijn overgevoelig voor uitwendige prikkels en snel afgeleid.

Zich regelmatig even terug moeten trekken om alle opgedane ervaringen te verwerken. Er is sprake van een vertraagde informatieverwerking en moeite met snel en adequaat reageren op onverwachtse gebeurtenissen (dit moet overigens niet verward worden met autisme, omdatdeze mensen, in tegenstelling tot mensen met autisme, achteraf vaak prima verbanden kunnen leggen). Volwassenen met ADD voelen zich in een groep vaak niet op hun plek voelen doordat er te veel prikkels binnenkomen. Ze hebben een slecht korte termijn geheugen en zijn hierdoor vaak vergeetachtig en chaotisch. Ze hebben meestal een slecht overzicht in tijd en moeite met prioriteiten stellen. Er is vaak meer behoefte aan slaap. Volwassenen met ADD zijn meestal heel precies en grondig in denken en handelen, wat dan weer regelmatig leidt tot breedsprakigheid en wat statisch of dwangmatig gedrag. Ze hebben vaak moeite met het uiten van gevoelens. Ook voelen ze zich onzeker: mensen met ADD hebben zich vaak vanaf hun kinderjaren al anders gevoeld. Velen zijn vroeger gepest op school.

Enerzijds hebben mensen met ADD een rustig, stressarm leven nodig om alles te kunnen overzien. Als het echter te saai wordt, dan raken ze ongemotiveerd, traag en moe. Zij zoeken om deze reden ook vaak spanning op. Bij inspiratie of spanning kunnen ze in een hyperfocus raken door een toestroom van dopamine in de hersenen. Dan gaan ze veelal te laat naar bed en kunnen dan net als mensen met ADHD tijdelijk wat hyper overkomen.

Mensen met ADD kunnen vaak scherpe analyses maken en verbanden leggen waar niet iedereen zomaar op komt. Het zijn nogal eens onderzoekers die graag nieuwe paden verkennen. Het zijn echte denkers. Ze zijn meestal sociaal bewogen en hebben een groot inlevingsvermogen. Dit vaak pas achteraf nadat ze de situatie hebben overdacht.

Ze zijn creatief, intuïtief en veelzijdig en hebben meestal een brede belangstelling. Dit hebben ze ontwikkeld vanuit hun behoefte aan afwisseling. Het zijn meestal doorzetters als gevolg van aangeleerde compensatie. Zij kunnen zich gepassioneerd ergens op storten als iets hun interesse heeft en maken dat meestal ook af. Mensen met ADD zijn doorgaans visueel ingesteld en leren het beste door te doen en te ervaren.

ADD... Hoe is dat dan?

U bent een avondmens en geniet van de rust als de wereld slaapt. Vaak kunt u zich alleen concentreren of tot rust komen als u even alleen bent. Het afmaken van een klusje gaat het beste als uw gedachten worden afgeleid door muziek of TV.

Mensen met ADD leven vaak van hyperfocus naar hyperfocus. Taken worden snel saai en men gaat onbewust op zoek naar nieuwe dopamine verhogende activiteiten. Dit maakt ADD’ers veelzijdig, creatief en innovatief. De voordelen wegen helaas niet altijd op tegen de nadelen.

Wat zijn dan de voordelen van ADD?

Wat zijn de nadelen van ADD?

Het lijstje met nadelen van ADD is iets langer dan dat van de voordelen. Toch maakt de combinatie veel ADD’ers tot succesvolle mensen. Creativiteit en depressie gaan vaak hand in hand, mensen met ADD raken over het algemeen snel overbelast. Het reduceren van stress resulteert meestal in depressie. Het incasseringsvermogen ligt vaak lager dan bij mensen zonder een concentratiestoornis. Het doorzettingsvermogen is daartegen erg groot.