Bel ons: 055 303 22 57 of stuur een email: secretariaat@ppcnpc.nl

Maatschap P&P Consult Maatschap P&P Consult

Nieuws

Jun 22, 2018, 1:50 PM
De stagiair krijgt de gelegenheid om in een multidisciplinair team ervaring op te doen in het werkveld van de psycholoog
Mar 1, 2018, 9:07 AM
De maatschap P&P Consult heeft met diverse zorgverzekeraars contracten afgesloten, maar niet met alle zorgverzekeraars. De marktwerking in de zorg heeft ertoe geleid dat verzekeraars soms een beleid hebben waar P&P het niet mee eens is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om bijzondere kortingen op het door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgestelde tarieven, administratieve eisen of een budget wat niet toereikend is om hulp te verlenen aan het aantal patiënten dat zich heeft aangemeld.
Aug 22, 2017, 7:47 AM
Sinds een oproep in het tv-programma Kassa in april zijn bij het meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit 94 meldingen binnengekomen van mensen met klachten over lange wachttijden in de ggz. Van hen stonden er op dat moment 27 daadwerkelijk op een wachtlijst bij een ggz-aanbieder. Andere meldingen kwamen van mensen die in het verleden lang hadden moeten wachten en van mensen met klachten over hun lopende behandeling.
Jul 31, 2017, 2:45 PM
Soms is de wachttijd voor intake langer dan u graag zou willen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft hier voor u een factsheet gemaakt.
Mar 30, 2017, 10:55 AM
www.privacybarometer.nl weet ons te melden dat het doorsluizen van medische gegevens aan het SBG onrechtmatig is. Ook wij zullen deze gegevens niet meer standaard aanleveren als na uitdrukkelijke toestemming van onze patiënten.
Jan 19, 2017, 9:15 AM
Cliënten die te maken krijgen met lange wachttijden voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ), zouden dit vaker moeten melden bij hun zorgverzekeraar.
Aug 23, 2016, 1:27 PM
Zorgaanbieders en verzekeraars hebben bepaald dat de maximale tijd tussen aanmelding en het eerste gesprek 4 weken mag zijn (de zogeheten treeknorm).
Aug 23, 2016, 1:24 PM
P&P Consult heeft een kwaliteitsstatuut. In dit document wordt de manier beschreven waarop een wij de integrale zorg voor de individuele patiënt hebben georganiseerd.
Jan 18, 2016, 11:51 AM
Jun 10, 2015, 11:23 AM
Het bestuur van P&P Consult nodigt u uit om schriftelijk te solliciteren naar een van de drie vacature’s