Bel ons: 055 303 22 57 of stuur een email: secretariaat@ppcnpc.nl

Maatschap P&P Consult Maatschap P&P Consult

Ongecontracteerde zorg 2018

De maatschap P&P Consult heeft met diverse zorgverzekeraars contracten afgesloten, maar niet met alle zorgverzekeraars. De marktwerking in de zorg heeft ertoe geleid dat verzekeraars soms een beleid hebben waar P&P het niet mee eens is.

Dit kan bijvoorbeeld gaan om bijzondere kortingen op het door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgestelde tarieven, administratieve eisen of een budget wat niet toereikend is om hulp te verlenen aan het aantal patiënten dat zich heeft aangemeld.

In het afgelopen jaar hebben sommige zorgverzekeraars geld terugverlangd, omdat we het door hun toegekende bedrag hebben overschreden. Dat wil zeggen dat we meer patiënten hebben geholpen dan was afgesproken. Er was dus wel gewerkt voor dat bedrag. Voor een kleine particuliere instelling als P&P Consult was dat een grote teleurstelling, maar ook een hele uitdaging om te kunnen blijven bestaan.

Met de volgende zorgverzekeraars hebben wij geen contract voor 2018 afgesloten:

Anderzorg (3333), Menzis (3332) CZ/Delta Lloyd/OHRA (9664), OHRA Zorgverzekeringen N.V. (7053), OWM CZ Groep Zorgverzekeraar ua (7119)

Wat betekent dit voor u als u daar verzekerd bent:

U krijgt zelf een rekening van P&P Consult die u bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.

Uw zorg wordt wel voor een groot deel vergoed (meestal 70 en bij een zuivere restitutiepolis zelfs 100%). maar u dient dan zelf bij uw verzekeraar te declareren.

Het bestuur van P&P Consult heeft besloten om u maar 10% van het totaal bedrag, wat we niet kunnen declareren bij de zorgverzekeraar, bij u in rekening te brengen.

Voorbeeld:

Naar schatting kost een gemiddelde behandeling van een jaar zo’n € 2.500 a € 3.000.

Indien u dus een gedeelte van 10 % zelf moet betalen kan dat oplopen tot wel € 250 a € 300.

Om aan het einde van de behandeling geen hoge bedragen ineens te hoeven betalen sturen we u per 2 maanden een rekening van € 50. Aan het eind van de behandeling vindt er een verrekening plaats.

Indien u leeft van het bestaansminimum kunt u bij het bestuur schriftelijk vragen om kwijtschelding.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Edith Kinket, officemanager, via edith@ppcnpc.nl, Joy Rougoor, psycholoog via joy@ppcnpc.nl of Karin Koers, administrateur, via karin@ppcnpc.n

Het bestuur van P&P Consult

Met onderstaande zorgverzekeraars hebben wij wel contracten afgesloten in 2018.

DSW

Aevitae (ASR) (3328), ASR Ziektekostenverzekeringen (0403), De Amersfoortse Verzekeringen (9018), Ditzo Zorgverzekering (3336), DSW (7029), inTwente Zorgverzekeraar (3344), Stad Holland (7037)

Zilveren Kruis

Aevitae (Avéro Achmea) (8958), Avéro Achmea (3329), De Friesland (7084), FBTO Zorgverzekeringen N.V. (3351), IAK Volmacht B.V. (ASR Ziektekosten) (8973), Interpolis (3313), OZF (3314), Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. (3311)

Caresq

Caresq (3354)

VRZ

Eno (7032), ONVZ Ziektekostenverzekeraar (3343), Zorg en Zekerheid / AZVZ (7085)

VGZ

Aevitae (NV VGZ Cares) (3330), Aevitae (VGZ) (8956), Caresco (NV VGZ Cares) (8995), Caresco BV (VGZ)

(8965), IAK (VGZ) (8972), IZA (VNG) (3334), N.V. Univé Zorg (0101), SZVK (0212), UMC Zorgverzekering (0736), VGZ (7095)

In alle gevallen vindt de intake binnen 14 dagen na ontvangst van de verwijsbrief plaats.