Bel ons: 055 303 22 57 of stuur een email: secretariaat@ppcnpc.nl

Maatschap P&P Consult Maatschap P&P Consult

P&P Consult zoekt een stagiair psychologie

(Delen is lief!)

Type stageplaats:

P&P Consult is een kleine GGZ-instelling. Ons team bestaat uit 4 vaste behandelaren, plm. 12 ZZP-ers, van verschillende disciplines: psychiater, verpleegkundig specialist, klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog, GZ-psycholoog i.o., psycholoog, maatschappelijk werk/coach. Daarnaast krijgen wij secretariële ondersteuning.

Plaats in de GGZ:

Gespecialiseerde GGZ

Problematiek:

Wij zijn een breed georiënteerde praktijk met behandelingen en psychodiagnostiek voor cliënten met ontwikkelingsproblematiek(bijv. ASS, AD(H)D); persoonlijkheidsstoornissen; depressie/angstklachten, enz.

Zorgaanbod:

Individuele, partner-relatie en groepstherapieën vanuit diverse theoretische referentiekaders. Psychiatrisch onderzoek en medicatie-consulten. Psychodiagnostiek. Ook wordt thuis-coaching geboden.

Stage-activiteiten:

De stagiair krijgt de gelegenheid om in een multidisciplinair team ervaring op te doen in het werkveld van de psycholoog. Hij/zij maakt kennis met alle facetten van de dagelijkse praktijk in onze instelling, vanaf de aanmelding van een cliënt, het verrichten van intakes, het uitvoeren van behandelingen(steunend- structurerend, protocollair) tot en met de ontslagbrief. Dit betekent ook samenwerking met collega's, afstemming van zorg met derden, verrichten psychodiagnostisch onderzoek. Onze instelling heeft een groepsaanbod(o.a. ADHD-trainingen, Mindfulness-trainingen): de stagiair kan hieraan ook deelnemen als medebehandelaar. 1x2 maanden vinden intervisies plaats en periodiek wordt bijscholing in teamverband voor alle medewerkers geboden.

Eigen initiatieven worden binnen onze instelling erg gewaardeerd, bijv. in het kader van een (klein) onderzoek. Wij vinden het belangrijk dat de stagiair goed ingewerkt wordt en kennis maakt met de verschillende werkwijzen van alle bij ons werkzame disciplines. De stagiair zal geleidelijk meer zelfstandig taken kunnen gaan uitoefenen afhankelijk van reeds opgedane ervaring en ontwikkeling tijdens de stage. Hij/zij wordt hierbij begeleid door de stagebegeleider van P&P Consult(wekelijks een uur werkbegeleiding) maar ook door collega's bij wie deel-behandelingen kunnen worden uitgevoerd.

Praktische informatie:

Stageperiode: semester 1 en 2

(semester 1 loopt van september tot februari; semester 2 loopt van februari tot augustus. Individuele aanpassingen zijn bespreekbaar)

Duur(weken): 26

Uren per week: 32

BAPD mogelijk: JA

Aantal stageplaatsen per jaar: 2

Stagebegeleider instelling: Mw. J.(Jitske) Fennema

Contactpersoon instelling: Mw. J.(Jitske) Fennema

Email contactpersoon: ji.ge.fennema@gmail.com

Sollicitatie-adres email: ji.ge.fennema@gmail.com

Sollicitatieprocedure:

Heb je belangstelling voor een stageplek bij P&P Consult, dan zien we je sollicitatiebrief met C.V. graag tegemoet. Deze kun je per mail opsturen naar de contactpersoon van onze instelling: mw. Jitske Fennema(GZ- psycholoog/psychotherapeut) Email: ji.ge.fennema@gmail.com

Stagevergoeding: tegemoetkoming in reis-/onkosten

Extra informatie:

Heb je belangstelling en vragen: neem gerust telefonisch contact op met de contactpersoon van P&P Consult: Jitske Fennema, tel. 06-10 57 92 57 , of mail naar: ji.ge.fennema@gmail.com

Wij adviseren jou als kandidaat-stagiair een kijkje te nemen op onze website(www.ppcnpc.nl).

Precieze duur, startdatum/einddatum stage en uren: in overleg met P&P Consult en conform eisen van de opleiding.