Bel ons: 055 303 22 57 of stuur een email: secretariaat@ppcnpc.nl

Maatschap P&P Consult Maatschap P&P Consult

Bestuur

Het bestuur van P&P Consult bestaat uit Jitske Fennema, Geert Schuthof en Hans Koolen.

Een bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie leidt en regelt. Het bestuur van P&P Consult functioneert in collegialiteit, dus zonder voorzitter.

De taken van het bestuur omvatten:

  • vaststellen van beleid en toezien op de dagelijkse gang van zaken;
  • zorg dragen dat de raad van toezicht het bestuur kan controleren door middel van het regelmatig uitroepen van vergaderingen en het presenteren van jaarstukken;
  • vertegenwoordigen van P&P Consult.

Vaststellen beleid

Het bestuur is als enige bevoegd om beleid te formuleren en uit te (laten). Het bestuur legt hierover echter wel verantwoording af aan de raad van toezicht. In sommige zaken heeft het bestuur zelfs de toestemming van de raad nodig.