Bel ons: 055 303 22 57 of stuur een email: secretariaat@ppcnpc.nl

Maatschap P&P Consult Maatschap P&P Consult

Privacy

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

Voor patiënten P&P Consult

In het belang van uw onderzoek en behandeling slaan wij uw persoons- en gezondheidsgegevens op in ons elektronisch patiëntendossier (EPD). P&P Consult bewaart de informatie op een veilige manier, die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de informatie als zij betrokken zijn bij de administratie en uw intake, diagnostiek en behandeling. Zij zorgen voor een goede beveiliging van uw persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.

P&P Consult bewaart alleen die informatie die relevant is, en waartoe we verplicht zijn vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO verplicht ons uw dossier 15 jaar te bewaren. Als u uw dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen. Het dossier van jongeren tot 18 jaar bewaren we totdat zij 34 jaar zijn (15 jaar na de 18e verjaardag).

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Neem hiervoor contact met ons op via uw regiebehandelaar. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren voordat wij in kunnen gaan op uw verzoek.

Gegevensuitwisseling

We wisselen we gegevens uit met uw zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet). We wisselen dit uit om ervoor te zorgen dat uw onderzoek of behandeling betaald wordt.

We zijn verplicht om aan de zorgverzekeraar informatie te verstrekken over uw hoofddiagnose. Bij gemeenten vullen we codes in op onze factuur die niets zeggen over de diagnose.

Voor andere uitwisseling van gegevens vragen wij u vooraf om toestemming. Wij vragen alleen geen toestemming als we door een wettelijke regeling verplicht zijn informatie te verstrekken.

Voor verwijzers van P&P Consult

Om uw patiënt te onderzoeken en te behandelen is het nodig dat wij enkele identificerende persoonsgegevens van u als verwijzer vastleggen. Dit is nodig om de behandelingsovereenkomst met de cliënt te kunnen uitvoeren. Onder andere om met u te communiceren bij intake en na afronding van de behandeling. En het is nodig om onze zorg betaald te krijgen door de gemeente of zorgverzekeraar (gerechtvaardigd belang).

Voor sollicitanten bij P&P Consult

Als je bij ons solliciteert, geef je toestemming dat we je brief en CV mogen bewaren gedurende de sollicitatieprocedure. Een maand na sluitingsdatum van de vacature worden de gegevens verwijderd als je niet voor een functie bij P&P Consult in aanmerking komt. Als we je brief en CV in portefeuille willen houden, vragen we je daarvoor apart om toestemming.

Voor medewerkers P&P Consult

Wanneer je bij ons werkt is het noodzakelijk dat we je persoonsgegevens en bewijs van competentie, zoals diploma’s en getuigschriften, vastleggen, om uitvoering te kunnen geven aan de arbeidsovereenkomst.

Voor gebruik websites P&P Consult

P&P Consult hecht waarde aan uw privacy. Bij het bezoeken van de website www.ppcnpc.nl worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Cookies

P&P Consult maakt geen gebruik van cookies. Wel wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics.

Google Analytics:

Google is een dienst van Google om de statistieken van een website bij te houden. Wij gebruiken Google Analytics om te testen of de website naar behoren werkt en of wij de juiste inhoud aanbieden.

De data die P&P Consult van Google Analytics ontvangt wordt geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat de laatste cijfers van het IP-adres worden omgezet in nullen. Hierdoor weten wij nooit wie en waar de bezoeker van onze website is.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Alle data die wij op deze manier verzamelen wordt door Google Analytics na 36 maanden verwijderd. Zo kunnen wij lange termijn gebruikstrends van onze website meten maar wordt de data na een bepaalde periode wel gewist.

Hier kunt u meer informatie vinden over Google Analytics:

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

Als u het script van Analytics in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken wilt blokkeren kan dit met het opt-out plugin voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hierbij houden wij ons aan de regels die voortvloeien uit geldige privacy wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Verspreiding van persoonsgegevens

P&P Consult zal op geen enkele manier persoonlijke gegevens verkregen via de websites www.ppcnpc.nl, delen of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden. Wel delen wij e-mails als dat nodig is om uw vraag te beantwoorden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

P&P Consult doet haar uiterste best om haar websites te beveiligen tegen misbruik en de over u opgeslagen data te beschermen tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De website van P&P Consult is beveiligd via HTTPS. Dit zorgt ervoor dat gegevens tussen de website en uw browser beschermd zijn.

Bewaartermijn persoonsgegevens

P&P Consult bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van relevante wet- en regelgeving is vereist.

Bij vragen of (vermoeden van) een datalek: neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming: Hans Koolen (hans@ppcnpc.nl)

Als u vragen hebt over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en uw rechten op dit gebied, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van P&P Consult, Hans Koolen, via mail hans@ppcnpc.nl of telefonisch 055 303 22 57.

Als u vermoedt dat er sprake is van een datalek, moet u direct telefonisch contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming via 055 303 22 57. Bij een datalek kunt u bijvoorbeeld denken aan een verloren of gestolen laptop met tot personen herleidbare gegevens, verlies van een papieren dossier of een inbraak door een hacker. Maar ook wanneer u ten onrechte informatie van een andere patient te zien krijgt, is dat een datalek.

Klachten over uw privacy?

Als u een klacht hebt over hoe bij P&P Consult wordt omgegaan met uw privacy en uw persoonsgegevens, kunt u dit bij hans@ppcnpc.nl melden.