Bel ons: 055 303 22 57 of stuur een email: secretariaat@ppcnpc.nl

Maatschap P&P Consult Maatschap P&P Consult

Raad van toezicht

De raad van toezicht van P&P Consult bestaat uit Ben Grijsen en Ewoud Remmelts.

Met de term raad van toezicht wordt geduid op het toezichthoudende orgaan van P&P Consult. Dit orgaan heeft in de besturing van de instelling de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie ervan zoals die door het bestuur wordt verwerkelijkt.

Binnen P&P Consult heeft de raad van toezicht de volgende aandachtsgebieden:

  1. het toezien op de realisering van de statutaire doelstellingen van P&P Consult
  2. toezien op de Strategie en Risico’s.
  3. toezien op de opzet en werking van interne risico beheersingsinstrumenten en controlesystemen.
  4. toezien op de financiële verslaglegging
  5. toezien op de kwaliteit en veiligheid van zorg
  6. toezien op de naleving door het bestuur van bestaande regelgeving
  7. toezien op de samenwerking en verhouding met belanghebbenden
  8. toezien op de maatschappelijke uitvoering van de doelstellingen

Het bestuur, de cliëntenraad en de raad van toezicht hebben samen tot doel om in een goede en gedegen samenwerking de doelstellingen uit te voeren. Deze doelstellingen staan benoemd in het professioneel statuut.