Bel ons: 055 303 22 57 of stuur een email: secretariaat@ppcnpc.nl

Maatschap P&P Consult Maatschap P&P Consult

Gehanteerd protocol voor verwijzers

Nadat u een verwijzing naar onze instelling hebt gedaan, meldt uw patiënt zich telefonisch of via e-mail bij ons.

Hij/zij krijgt dan een inschrijfformulier gezonden en na ontvangst van de verwijsbrief en het ingevulde inschrijfformulier wordt een afspraak voor een intake gemaakt.

In het inschrijfformulier geeft de patiënt aan of hij toestemming geeft om u, als verwijzer, op de hoogte te stellen van de voortgang van de behandeling. Zo ja, dan zullen wij u driemaandelijks op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de patiënt binnen P&P Consult

Tevens geeft de patiënt in het inschrijfformulier aan of hij prijs stelt op een privacy verklaring richting zijn Zorgverzekeraar. Indien dat het geval is zullen wij op tijd hiervoor zorg dragen.

Na afronden van de behandeling/begeleiding zullen wij u hiervan op de hoogte stellen, inclusief eventuele overdracht van inzet van farmaceutische middelen. Indien de behandeling langer dan een jaar duurt dan zullen wij u tussentijds berichten van de status.

Tevens krijgt de patiënt een patientenfolder met daarin de voor hem/haar meest belangrijkste gang van zaken binnen P&P Consult

Bij de eerste intake krijgt de patiënt informatie over bereikbaarheid en waarneming, behandeling en doelen, rechten en plichten, klachtenregeling en elektronische dossiervoering.

Uiteraard stellen wij het op prijs indien u, in het kader en ten behoeve van de verwijzing, met ons contact opneemt.

Ook

verzoeken wij u om met ons contact op te nemen indien er andere vragen zijn.